Vodice, 08 - 10. studeni 2019.

 

ORGANIZATOR

Regatu JABUKA 2019 organizira Jedriličarski klub Tijat - Vodice u nadležnosti Hrvatskog Jedriličarskog saveza i sveukupnoj nadležnosti Međunarodnog jedriličarskog saveza (WS).

 

PRAVILA

- Međunarodna regatna pravila WS 2019-2020 (RP)
- WS Offshore Special Regulations for race Category 3 bez splavi
- IMS Međunarodni sustav premjeravanja
- RP 51 Pomični balast neće se primjenjivati
- ORC rating sistem
- Oglas za regatu
- od zalaska do izlaska sunaca vrijede pravila izbjegavanja sudara na moru što mijenja dio 2 regatnih pravila
- Upute za jedrenje
- obavijesti Regatnog odbora i organizatora koje će biti oglašene najmanje 2 (dva) sata prije starta regate

 

REKLAMIRANJE:

WS Kodeksu reklamiranja je na snazi. Svi kormilari ukoliko imaju reklamu prilikom prijave moraju predočiti odobrenje svog nacionalnog saveza za isticanje reklame.

 

OBAVIJESTI NATJECATELJIMA

Obavijesti natjecateljima isticat će se na oglasnoj ploči ispred ureda Regatnog odbora.

 

IZMJENE UPUTA ZA JEDRENJE

Izmijene uputa za jedrenje oglasit će se najmanje dva (2) sata prije nego se počinju primjenjivati.

 

ZASTAVE KLASE

Zastava klase bit će zastava «K» MSK.

 

KURSEVI REGATE JABUKA 2019

Brojčani plamenac 1:

Start Vodice - plić Sestre desnim bokom - otok Jabuka desnim bokom - otok Blitvenica desnim bokom - vrata između rt Žirje desnim bokom i žuta plutača  lijevim bokom (N43 40.810 E15 35.845) - cilj ispred Vodica

Brojčani plamenac 2:

Start Vodice – plić Sestre desnim bokom - otok Jabuka lijevim bokom - hrid Mulo lijevim bokom - cilj ispred Vodica

Brojčani plamenac kursa koji će se jedriti bit će istaknut najkasnije sa signalom upozorenja, i objavljen na radnom kanalu regate.
RO zadržava pravo odrediti novi kurs u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.

 

PROGRAM JEDRENJA

Petak, 08.11.2019.

- start regate 20:00 - 24:00, točan termin starta bit će objavljen na sastanku kormilara u 19:00 sati na m/b "Ina" koji je smješten na vodičkoj rivi.


Nedjelja, 10.11.2019.

- ograničeno vrijeme regate do 10:00 h
- 12:00 proglašenje pobjednika i večera u Hotelu Olympia.

 

START

Startna linija će biti između bljeskajućih svjetala na brodovima RO na oba kraja. Jedrilice koje propuste startati unutar 30 minuta od signala starta bit će bodovane sa DNS, ovo mijenja RRS A4.1

 

PROCEDURA STARTA

5 minuta prije starta - Podignuta zastava klase (Zastava «K» MSK) i zvučni signal
4 minute prije starta - Podignuta zastava «I» ili «P» MSK i zvučni signal (motori moraju biti ugašeni)
1 minuta prije starta - Spuštena zastava «I» ili «P» MSK i zvučni signal
START - Spuštena zastava Klase i zvučni signal - crvena signalna raketa

 

BODOVANJE

Primjenjivat će se niski sustav bodovanja prema Dodatku “A”. RP.

 

OBRAČUN VREMENA ZA ORC – Club

Obračun vremena za ORC Club bit će prema formuli Coastal/long distance ToT .

 

SISTEMI KAZNI

Jedrilica koje prekrše pravilo može prihvatiti kaznu odmah nakon incidenta i to okretom od 720 stupnjeva za prekršaje Djela 2 RP.
Jedrilica bodovana sa OCS kaznit će se kaznom od 5% na njeno jedreno vrijeme.

 

SKRAĆENJE ili PREKID

U slučaju da RO odluči skratiti regatu to će učiniti isticanjem zastave »S» uz dva zvučna signala na jednoj od oznaka kursa. U slučaju prekida regate bodovat će se vremena sa posljednje oznake koju su obišle sve jedrilice u regati, ali ne prije okreta otoka Jabuke.

 

LINIJA CILJA

Bit će između crvene plutače sa desne strane i plave zastave na “Vodičkoj rivi“ s lijeve strane.

 

BROJEVI

Sve jedrilice koje nemaju broj na jedru prilikom prijave dobit će svoj startni broj koji za vrijeme trajanja regate mora biti istaknut na lijevoj i desnoj strani pramca jedrilice. Jedrilice bez startnog broja smatrat će se kao da nisu startale.

 

PODJELA PO SKUPINAMA

Sve prijavljene jedrilice će biti razvrstane prema dužini preko svega (OPEN) i oni koji to žele prema ORC Club hendikepu. Unutar OPEN razvrstanja jedrilice će biti podijeljene u grupe po metrima (LOA) i to za svaki dužni metar počevši od 9.40 m pa dalje jedna grupa. Ako grupa ima manje od tri jedrilice, iste će biti pridodane većoj grupi. Sve jedrilice jednotrupci konkuriraju za nagradu najbrže jedrilice u realnom vremenu. Regatni obor zadržava pravo da formira i dodatne grupe.

 

ODREDBE SIGURNOSTI

Jedrilica koja se iz bilo kojega razloga povuče iz jedrenja mora o tome odmah izvijestiti Regatni odbor. Nepoštivanje ove odredbe uzrokovat će zabranu sudjelovanja na idućim izdanjima regate kako kormilaru tako i svim članovima posade.
Tijekom trajanja regate sve posade su duže javljati svoju poziciju prema kvadrantima na karti u privitku ovih UJ, Regatnom Odboru putem SMS-a na jedan od slijedećih brojeve telefona:

+385 91 509 89 83 Piasevoli

+385 91 530 71 46 Marinov

+385 98 981 32 80 kap. Rameša

prema slijedećem rasporedu:

- svaka četiri (4) sata tijekom cijelog trajanja regate.

Sve jedrilice koje se ne budu pridržavale ovih mjera sigurnosti bit će penalizirane uz prethodno saslušanje OZP.
Bilo kakva upotreba motora u svrhu spašavanja ili pružanja pomoći, ili bilo kojeg drugog razloga treba se prijaviti RO u pismenoj formi čim je prije moguće po povratku u Vodice, navodeći razloge takvog djelovanja.

Prilikom okreta o. Jabuke i preostalih oznaka sve jedrilice su dužne na kanalu 8 VHF izvijestiti brod RO o svom obilasku, prilikom čega moraju reći svoj startni broj i ime jedrilice.

 

RADIO KOMUNIKACIJA

Kanal 8 VHF je radni kanal Regatnog odbora.

 

PROSVJEDI I ZAHTJEVI ZA ISPRAVAK

Kao prilog Pravilu 61.1 jedrilica koja prosvjeduje mora usmeno obavijestiti brod RO na cilju o tome protiv koga prosvjeduje odmah nakon završavanja. Ovo mijenja RP 61.1(a).
Obrasci za prosvjed su dostupni u regatnom uredu. Prosvjedi trebaju tamo biti predani unutar prosvjednog vremena.
Prosvjedno vrijeme je 60 minuta nakon što zadnja jedrilica završi jedrenje. Isto prosvjedno vrijeme se primjenjuje na zahtjeve za obeštećenje.
Obavijesti će biti postavljene unutar 15 minuta od isteka prosvjednog vremena radi informiranja natjecatelja o saslušanjima u kojima su stranke ili su navedeni kao svjedoci. Saslušanja će biti u uredu OZP-a.
Obavijesti o prosvjedima Regatnog odbora ili OZP-a će biti postavljene radi informiranja natjecatelja po pravilu 61.1(b)
Zahtjev za ponovno saslušanje može biti predan
(a) unutar 15 minuta nakon što je stranka koja zahtijeva ponovno saslušanje informirana o odluci tog dana. Ovo mijenja pravilo 66.

 

OPREMA I PROVJERA OPREME

Svaka jedrilica i njena oprema kao i broj članova posade mogu biti pregledane. Provjera može biti obavljena na vodi ili poslije dolaska u luku od strane premjerača o čemu odlučuje Regatni odbor.

 

ODGOVORNOST

Natjecatelji u regati sudjeluju na svoj rizik i na svoju odgovornost. Organizator otklanja svaku odgovornost za moguću štetu ili nezgodu natjecatelja, jedrilica ili trećih osoba prije, za vrijeme i poslije regate. Vlasnik ili njegov predstavnik treba poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama. Podsjećaju se kormilari da oni osobno odgovaraju za štete i ozlijede koje mogu nastati na brodovima i njihovim posadama. Stoga kormilari moraju pokušati izbjeći svaki eventualni sudar. Kormilar je jedini odgovoran donijeti odluku da li isploviti ili ne, temeljeći se na osposobljenosti posade, stanju mora i vjetra itd...

 

NAGRADE

Prema Oglasu regate.
Organizator zadržava pravo dodjele dodatnih nagrada.

 

Tracking Jabuke

17. Jabuke PLAYBACK

Ako radite na Android uređaju ili PC-u za najbolji doživljaj se preporuča korištenje Google Chrome web preglednik, a na iPhone uređajima možete koristiti Safari uz uključenu opciju "Settings -> Safari -> Request Desktop Site".

 

PLAYBACKOVI

16. Jabuka

15. Jabuka

14. Jabuka

13. Jabuka

12. Jabuka

11. Jabuka

10. Jabuka

Ured Regatnog odbora

Jedriličarski Klub Tijat

Obala Matice Hrvatske 16

Vodice, 22211

Hrvatska

Tel: +385 (0)22 445 000

Fax: +385 (0)22 445 070

e-mail: jk_tijat_vodice@yahoo.com

 

Vremenska prognoza na Jabuci